TỦ ƯỚP RƯỢU Xem tất cả

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 69DD

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 69DD
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 8-18 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Nút cảm ứng và màn hình để kiểm soát nhiệt độ - LED hiển thị nhiệt độ C và F - Ánh sáng LED bên trong tùy chọn: Mầu Xanh hoặc Trắng

Giá : Liên hệ

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 48A

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 48A
Mã SP : 48 - Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 8-18 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Nút cảm ứng và màn hình để kiểm soát nhiệt độ - LED hiển thị nhiệt độ C và F - Ánh sáng LED bên trong tùy chọn: Mầu Xanh hoặc Trắng

Giá : Liên hệ

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 35C

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 35C
Mã SP : 35 - Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 8-18 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Nút cảm ứng và màn hình để kiểm soát nhiệt độ - LED hiển thị nhiệt độ C và F - Ánh sáng LED bên trong tùy chọn: Mầu Xanh hoặc Trắng

Giá : Liên hệ

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 35A

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 35A
Mã SP : 35 - Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 8-18 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Nút cảm ứng và màn hình để kiểm soát nhiệt độ - LED hiển thị nhiệt độ C và F - Ánh sáng LED bên trong tùy chọn: Mầu Xanh hoặc Trắng

Giá : Liên hệ

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 25C

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 25C
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 8-18 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Nút cảm ứng và màn hình để kiểm soát nhiệt độ - LED hiển thị nhiệt độ C và F - Ánh sáng LED bên trong tùy chọn: Mầu Xanh hoặc Trắng

Giá : Liên hệ

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 25A

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 25A
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 8-18 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Nút cảm ứng và màn hình để kiểm soát nhiệt độ - LED hiển thị nhiệt độ C và F - Ánh sáng LED bên trong tùy chọn: Mầu Xanh hoặc Trắng

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 69D

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 69D
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 8-18 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Nút cảm ứng và màn hình để kiểm soát nhiệt độ - LED hiển thị nhiệt độ C và F - Ánh sáng LED bên trong tùy chọn: Mầu Xanh hoặc Trắng

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 70A

Tủ ướp rượu HOMESUN BCW 70A
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 8-18 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Nút cảm ứng và màn hình để kiểm soát nhiệt độ - LED hiển thị nhiệt độ C và F - Ánh sáng LED bên trong tùy chọn: Mầu Xanh hoặc Trắng

Giá : Liên hệ

MINI BAR KHÁCH SẠN Xem tất cả

      

2.800.000 đ Đặt ngay

Homesun BCH-40K

Homesun BCH-40K
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 3-8 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Tự động rã đông - Không rung và độ ồn thấp - Ánh sang LED bên trong và nút điều chỉnh bật tắt - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Giá : Liên hệ

      

2.800.000 đ Đặt ngay

Homesun BCH-40G

Homesun BCH-40G
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 3-8 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Tự động rã đông - Không rung và độ ồn thấp - Ánh sang LED bên trong và nút điều chỉnh bật tắt - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Giá : Liên hệ

      

2.750.000 đ Đặt ngay

Homesun BCH-40B

Homesun BCH-40B
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 3-8 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Tự động rã đông - Không rung và độ ồn thấp - Ánh sang LED bên trong và nút điều chỉnh bật tắt - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Giá : Liên hệ

      

2.750.000 đ Đặt ngay

Homesun BCH-36K

Homesun BCH-36K
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 3-8 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Tự động rã đông - Không rung và độ ồn thấp - Ánh sang LED bên trong và nút điều chỉnh bật tắt - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Giá : Liên hệ

      

2.750.000 đ Đặt ngay

Homesun BCH-36G

Homesun BCH-36G
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 3-8 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Tự động rã đông - Không rung và độ ồn thấp - Ánh sang LED bên trong và nút điều chỉnh bật tắt - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Giá : Liên hệ

      

2.650.000 đ Đặt ngay

Homesun BCH-36B

Homesun BCH-36B
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 3-8 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Tự động rã đông - Không rung và độ ồn thấp - Ánh sang LED bên trong và nút điều chỉnh bật tắt - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Giá : Liên hệ

      

2.700.000 đ Đặt ngay

Homesun BCH-28K

Homesun BCH-28K
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 3-8 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Tự động rã đông - Không rung và độ ồn thấp - Ánh sang LED bên trong và nút điều chỉnh bật tắt - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Giá : Liên hệ

      

2.700.000 đ Đặt ngay

Homesun BCH-28G

Homesun BCH-28G
- Công nghệ làm mát bằng nhiệt điện tiên tiến - Hệ thống điều khiển logic mờ độc đáo cho tiêu thụ năng lượng thấp - Thân thiện với môi trường - Nhiệt độ làm lạnh từ 3-8 độ ( nhiệt độ môi trường 25 độ) - Tự động rã đông - Không rung và độ ồn thấp - Ánh sang LED bên trong và nút điều chỉnh bật tắt - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Giá : Liên hệ

KÉT KHÁCH SẠN Xem tất cả

      

1.250.000 đ Đặt ngay

Homesun FD 1935L-3

Homesun FD 1935L-3
 Kích thước: ( W*D*H) 355*260*190mm
Trọng lượng: 7,52 kg
Đóng mở bằng mã số và chìa cơ
Sử dụng: Đơn giản với công tắc ON/OFF núm sau khi nhập 3 đến 6 chữ số
Độ dày của thành két: 1,5mm
Độ dày của cánh cửa: 5mm
An toàn: Hệ thống sẽ dừng trong 5 phút trong trường hợp 3 lần mở sai mã
Dùng 4 viên pin AA, có cảnh báo khi sắp hết pin
Màu sắc két: Đen và trắng ngà
Màu sắc cửa két: Bạc, đen và vàng

Giá : Liên hệ

      

1.250.000 đ Đặt ngay

Homesun FD 1935L-2

Homesun FD 1935L-2
 Kích thước: ( W*D*H) 355*260*190mm
Trọng lượng: 7,52 kg
Đóng mở bằng mã số và chìa cơ
Sử dụng: Đơn giản với công tắc ON/OFF núm sau khi nhập 3 đến 6 chữ số
Độ dày của thành két: 1,5mm
Độ dày của cánh cửa: 5mm
An toàn: Hệ thống sẽ dừng trong 5 phút trong trường hợp 3 lần mở sai mã
Dùng 4 viên pin AA, có cảnh báo khi sắp hết pin
Màu sắc két: Đen và trắng ngà
Màu sắc cửa két: Bạc, đen và vàng


Giá : Liên hệ

      

1.250.000 đ Đặt ngay

Homesun FD 1935L-1

Homesun FD 1935L-1
Kích thước: ( W*D*H) 355*260*190mm
Trọng lượng: 7,52 kg
Đóng mở bằng mã số và chìa cơ
Sử dụng: Đơn giản với công tắc ON/OFF núm sau khi nhập 3 đến 6 chữ số
Độ dày của thành két: 1,5mm
Độ dày của cánh cửa: 5mm
An toàn: Hệ thống sẽ dừng trong 5 phút trong trường hợp 3 lần mở sai mã
Dùng 4 viên pin AA, có cảnh báo khi sắp hết pin
Màu sắc két: Đen và trắng ngà
Màu sắc cửa két: Bạc, đen và vàng

Giá : Liên hệ

      

1.250.000 đ Đặt ngay

Homesun FD 2042L-3

Homesun FD 2042L-3

 

Kích thước: ( W*D*H ) 420*370*200mm
Trọng lượng: 10,7 kg
Đóng mở bằng mã số và chìa cơ
Sử dụng: Đơn giản với công tắc ON/OFF núm sau khi nhập 3 đến 6 chữ số
Độ dày của thành két: 1,5mm
Độ dày của cánh cửa: 5mm
An toàn: Hệ thống sẽ dừng trong 5 phút trong trường hợp 3 lần mở sai mã
Dùng 4 viên pin AA, có cảnh báo khi sắp hết pin
Màu sắc két: Đen và trắng ngà
Màu sắc cửa két: Bạc, đen và vàng

 

Giá : Liên hệ

      

1.250.000 đ Đặt ngay

Homesun FD 2042L-2

Homesun FD 2042L-2
Kích thước: ( W*D*H ) 420*370*200mm
Trọng lượng: 10,7 kg
Đóng mở bằng mã số và chìa cơ
Sử dụng: Đơn giản với công tắc ON/OFF núm sau khi nhập 3 đến 6 chữ số
Độ dày của thành két: 1,5mm
Độ dày của cánh cửa: 5mm
An toàn: Hệ thống sẽ dừng trong 5 phút trong trường hợp 3 lần mở sai mã
Dùng 4 viên pin AA, có cảnh báo khi sắp hết pin
Màu sắc két: Đen và trắng ngà
Màu sắc cửa két: Bạc, đen và vàng

Giá : Liên hệ

      

1.250.000 đ Đặt ngay

Homesun FD 2042L-1

Homesun FD 2042L-1
Kích thước: ( W*D*H ) 420*370*200mm
Trọng lượng: 10,7 kg
Đóng mở bằng mã số và chìa cơ
Sử dụng: Đơn giản với công tắc ON/OFF núm sau khi nhập 3 đến 6 chữ số
Độ dày của thành két: 1,5mm
Độ dày của cánh cửa: 5mm
An toàn: Hệ thống sẽ dừng trong 5 phút trong trường hợp 3 lần mở sai mã
Dùng 4 viên pin AA, có cảnh báo khi sắp hết pin
Màu sắc két: Đen và trắng ngà
Màu sắc cửa két: Bạc, đen và vàng

Giá : Liên hệ

      

1.700.000 đ Đặt ngay

Homesun FD 2042Y-3

Homesun FD 2042Y-3
Kích thước: ( W*D*H ) 420*370*200mm
Trọng lượng: 10,7 kg
Đóng mở: Có thể mở được bằng mã cá nhân, mã số master và chìa cơ
Có màn hình hiển thị các phím số khi bấm
Đóng mở tự động, mật mã từ 3 đến 6 chữ số
Độ dày của thành két: 1,5mm
Độ dày của cánh cửa: 5mm
An toàn: Hệ thống sẽ dừng trong 5 phút trong trường hợp 3 lần mở sai mã
Dùng 4 viên pin AA, có cảnh báo khi sắp hết pin
Màu sắc két: Đen và trắng ngà
Màu sắc cửa két: Bạc, đen và vàng

Giá : Liên hệ

      

1.700.000 đ Đặt ngay

Homesun FD 2042Y-2

Homesun FD 2042Y-2
Kích thước: ( W*D*H ) 420*370*200mm 
Trọng lượng: 10,7 kg
Đóng mở: Có thể mở được bằng mã cá nhân, mã số master và chìa cơ
Có màn hình hiển thị các phím số khi bấm
Đóng mở tự động, mật mã từ 3 đến 6 chữ số
Độ dày của thành két: 1,5mm
Độ dày của cánh cửa: 5mm
An toàn: Hệ thống sẽ dừng trong 5 phút trong trường hợp 3 lần mở sai mã
Dùng 4 viên pin AA, có cảnh báo khi sắp hết pin
Màu sắc két: Đen và trắng ngà
Màu sắc cửa két: Bạc, đen và vàng

Giá : Liên hệ

KHÓA ĐIỆN TỬ Xem tất cả Khóa thẻ từ khách sạn Khóa vân tay Khóa mã số

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

BONWIN BW803SC-T

BONWIN BW803SC-T
Mã sản phẩm: BW803SC-T Xuất sứ: BONWIN Bảo hành: 12 tháng Chất liệu: Hợp kim không gỉ Màu sắc: Bạc Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Hune 918RLP-2-D

Hune 918RLP-2-D
Mã sản phẩm: 918-2-D
Xuất sứ: Hune
Bảo hành: 12 tháng
Chất liệu: Hợp kim không gỉ, chống cháy
Màu sắc: Bạc, bạc viền vàng
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

ORBITA E3041

ORBITA E3041
Mã sản phẩm: E3041 Xuất sứ: ORBITA Bảo hành: 12 tháng Chất liệu: Hợp kim không gỉ, chống cháy, chống nước Màu sắc: Bạc Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

Hune H-ERRF8 (thiết bị điều khiển thang máy)

Hune H-ERRF8 (thiết bị điều khiển thang máy)
Mã sản phẩm: H-ERRF8
Xuất sứ: Hune
Bảo hành: 12 THÁNG
Màu sắc: Đen
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Hune H-DRRF7 (Bộ lấy dữ liệu)

Hune H-DRRF7 (Bộ lấy dữ liệu)
Mã sản phẩm: H-DRRF7 (Bộ lấy dữ liệu)
Xuất sứ: Hune
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Xanh
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Hune H-RF9/MF9 (Bộ mã hóa thẻ)

Hune H-RF9/MF9 (Bộ mã hóa thẻ)
Mã sản phẩm: HRF9
Xuất sứ: Hune
Bảo hành: 12 tháng
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Đen
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Thẻ từ MIFARE

Thẻ từ MIFARE
Mã sản phẩm: MF 1K
Xuất sứ: TAIWAN
Kích cỡ: 54mm x 86mm x 0.9mm.

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Thẻ từ TEMIC

Thẻ từ TEMIC
Mã sản phẩm: RF
Xuất sứ: Hune
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Trắng
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

KHÓA CỬA - MÁY CHẤM CÔNG CHO VĂN PHÒNG Xem tất cả Thiết bị kiểm soát ra vào Máy chấm công Phụ kiện

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay F18

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay  F18
Mã sản phẩm: F18
Xuất sứ: Ronald Jack - Malaysia
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: 
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

Máy chấm công vân tay thẻ từ kết hợp chụp hình Iclock 660

Máy chấm công vân tay thẻ từ kết hợp chụp hình Iclock 660
Mã sản phẩm: Iclock 660
Xuất sứ: Ronald Jack - Malaysia
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc:
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Máy chấm công vân tay X628C

Máy chấm công vân tay X628C
Máy chấm công vân tay và thẻ X628C
Xuất xứ: Ronald Jack - Malaysia
Tính năng kỹ thuật:
- Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay + thẻ
- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
- Bộ nhớ: 100 000 bản ghi
- Giao tiếp : TCP/IP
- Chức năng lấy dữ liệu qua USB
- Màn hình màu TFT màu hiển thị tên, ID
-Tích hợp âm thanh và password bảo vệ máy
- Thời gian đọc vân tay: ~ 1 giây
- Bảo toàn dữ liệu quẹt thẻ khi mất điện
- Nguồn 5V, 2A
- An toàn và tiết kiệm điện

Giá : Liên hệ

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay, mật khẩu, thẻ: Suprema BST-OC

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay, mật khẩu, thẻ: Suprema BST-OC
Mã sản phẩm: Suprema BST-OC
Xuất sứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Đen
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay, thẻ: Suprema BEWM-OC

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay, thẻ: Suprema BEWM-OC
Mã sản phẩm: Suprema BEWM-OC
Xuất sứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Đen
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay, thẻ, mật khẩu: Suprema BL-OC

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay, thẻ, mật khẩu: Suprema BL-OC
Mã sản phẩm: Suprema BL-OC
Xuất sứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Đen
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay: Suprema BEP-OC

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay: Suprema BEP-OC
Mã sản phẩm: Suprema BEP-OC
Xuất sứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Đen
Kích cỡ: N/A

Giá : Liên hệ

Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng thẻ SC403

Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng thẻ  SC403
Mã sản phẩm: SC403
Xuất sứ: Ronald Jack - Malaysia
Bảo hành: 12 THÁNG
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Đen

Giá : Liên hệ

KHÓA CỬA CHÍNH-WC PHỤ KIỆN CHO CỬA Xem tất cả Khóa cửa chính Khóa cửa WC Phụ kiện cho cửa

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Giữ cửa nam châm GPGC 02

Giữ cửa nam châm GPGC 02

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Giữ cửa nam châm GPGC 01

Giữ cửa nam châm GPGC 01

Giá : Liên hệ

Ống nhòm cửa (mắt thần) GPMT 03

Ống nhòm cửa (mắt thần) GPMT 03

Giá : Liên hệ

Ống nhòm cửa (mắt thần) GPMT 02

Ống nhòm cửa (mắt thần) GPMT 02

Giá : Liên hệ

Ống nhòm cửa (mắt thần) GPMT 01

Ống nhòm cửa (mắt thần) GPMT 01

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Chốt an toàn GPCAT 03

Chốt an toàn GPCAT 03

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Chốt an toàn GPCAT 02

Chốt an toàn GPCAT 02

Giá : Liên hệ

      

Giá : Liên hệ Đặt ngay

Chốt an toàn GPCAT 01

Chốt an toàn GPCAT 01

Giá : Liên hệ

Dự án thực hiện